Thế nào là hợp đồng BTO?

Ngày hỏi:15/10/2019

Tôi thường nghe báo đài nói đến hợp đồng BTO, nhưng tôi không biết hợp đồng BTO là hợp đồng gì? Mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc này.

  • Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP đã giải thích hợp đồng BTO như sau:

   Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BTO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn