Thủ tục khai báo tạm vắng khi rời khỏi nơi cư trú

26/04/2022

Tôi có hộ khẩu tại Bắc Ninh, vào Sài gòn để làm việc khoảng hơn 1 năm. Nhờ ban biên tập hướng dẫn trường hợp của tôi có cần làm thủ tục khai báo tạm vắng khi rời khỏi nơi cư trú vào TP HCM làm việc để tôi có thể nắm chính xác hơn các thông tin liên quan.

  • Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 31 Luật cư trú 2020 quy định về các trường hợp khai báo tạm trú như sau:

    Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

    Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật trên có quy định thì có thể đến khai báo tạm vắng trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú hoặc khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trường hợp người quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là người chưa thành niên thì người thực hiện khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ.

    Như vậy, bạn thuộc trường hợp phải khai báo tạm vắng và bạn có thể đến khai báo tạm vắng trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú hoặc khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

    Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn