Trách nhiệm bảo vệ di sản văn hoá dưới nước thuộc phạm vi quản lý từ hai tỉnh trở lên

26/04/2022

Cơ quan nào có trách nhiệm bảo vệ di sản văn hoá dưới nước thuộc phạm vi quản lý từ hai tỉnh trở lên? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phan Luân, hiện tôi đang là sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ các di sản văn hóa dưới nước. Cho tôi hỏi, trong trường hợp di sản văn hóa dưới nước được phát hiện thuộc phạm vi hai tỉnh trở lên thì cơ quan nào có trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa dưới nước được phát hiện đó? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phan Luân (phanluan*****@gmail.com)

  • Trách nhiệm bảo vệ di sản văn hoá dưới nước thuộc phạm vi quản lý từ hai tỉnh trở lên được quy định tại Điều 21 Nghị định 86/2005/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước. Cụ thể là:

   Trường hợp địa điểm phát hiện có di sản văn hoá dưới nước thuộc phạm vi quản lý từ hai tỉnh trở lên thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi phát hiện di sản văn hóa dưới nước đầu tiên chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để tổ chức bảo vệ di sản văn hoá dưới nước theo quy định của Nghị định này.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phát hiện di sản văn hóa dưới nước đầu tiên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ủy ban nhân dân của các tỉnh có di sản văn hóa dưới nước được phát hiện đó để tổ chức thực hiện các công việc sau:

   - Kịp thời lập kế hoạch triển khai bảo vệ khu vực có di sản văn hóa dưới nước;

   - Phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng vũ trang của các tỉnh liên quan tổ chức bảo vệ an toàn, an ninh trật tự khu vực có di sản văn hóa dưới nước được phát hiện;

   - Ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản, gây nổ làm nguy hại đến sự an toàn của di sản văn hóa dưới nước;

   - Báo cáo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát hiện di sản văn hóa dưới nước;

   - Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giám định sơ bộ các hiện vật và khu vực phát hiện di sản văn hóa dưới nước;

   - Chỉ đạo các Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức tiếp nhận, bảo quản di sản văn hóa dưới nước được giao nộp;

   - Chỉ đạo các lực lượng công an thu hồi di sản văn hóa dưới nước được tìm kiếm hoặc trục vớt trái phép;

   - Triển khai thực hiện kế hoạch về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa dưới nước.

   Ví dụ: Anh A phát hiện được di sản dưới nước tại khu vực biển tỉnh B và đem giao nộp di sản đó cho Ủy ban nhân dân tỉnh B. Sau khi thăm dò, Ủy ban nhân dân tỉnh B phát hiện di sản văn hoá dưới nước thuộc phạm vi quản lý từ hai tỉnh là tỉnh B và tỉnh C.

   Ủy ban nhân dân tỉnh B sẽ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh C để tổ chức bảo vệ và thực hiện các công việc cần thiết sau phát giện theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm bảo vệ di sản văn hoá dưới nước thuộc phạm vi quản lý từ hai tỉnh trở lên. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm quy định tại Nghị định 86/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn