Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gì trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 27 Nghị định 10/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/4/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý về sử dụng tần số vô tuyến điện, hạ tầng thông tin và cước dịch vụ dữ liệu cho thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và các thiết bị thông tin, liên lạc khác sử dụng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

   - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và hướng dẫn về phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ công trực tuyến.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải quản lý và hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải quy định tại Điều 35 của Nghị định này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn