Trách nhiệm của các cơ quan BHXH tham gia Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

26/04/2022

Liên quan đến Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của các cơ quan BHXH tham gia Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được quy định như thế nào?

  • Trách nhiệm của các cơ quan BHXH tham gia Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử quy định tại Điều 20 Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Các cơ quan BHXH có thủ tục hành chính bắt buộc phải xử lý toàn bộ quy trình trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, có trách nhiệm chỉ đạo các cán bộ của đơn vị sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan mình thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

   - Các cơ quan BHXH thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện, đảm bảo thông tin cung cấp trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử đúng thực tế.

   - Việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính phải căn cứ trên cơ sở thủ tục hành chính được công bố theo quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử).

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn