Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý cây xanh đô thị

26/04/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý cây xanh đô thị được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoài Thương. Vừa qua, em có đọc báo trên mạng và được biết có nhiều vụ việc liên quan đến chặt phá cây xanh trong đô thị. Em thắc mắc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong quản lý cây xanh đô thị? Xin chân thành cảm ơn.

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý cây xanh đô thị đã được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị.

   Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý cây xanh đô thị được quy định như sau:

   1. Thống nhất quản lý cây xanh các đô thị trên địa bàn tỉnh. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn.

   2. Ban hành hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn.

   3. Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Chính phủ và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

   a) Tổ chức chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch hàng năm, 5 năm về đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị;

   b) Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính và sử dụng đất để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý cây xanh đô thị, đầu tư và phát triển vườn ươm, công viên, vườn hoa;

   c) Quy định về quản lý và sử dụng nguồn lợi thu được từ việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh sử dụng công cộng có nguồn lợi thu được.

   4. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý cây xanh đô thị. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 64/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn