Trình bày tổng hợp dự toán chi phí theo chuyên gia bằng hình thức nào?

26/04/2022

Quy định mới nhất nào đề cập đến bảng tổng hợp dự toán chi phí theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin? Nêu căn cứ pháp lý cụ thể. Xin cảm ơn.

  • Theo Bảng 5.1 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định bảng tổng hợp dự toán chi phí theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   BẢNG 5.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ THEO CHUYÊN GIA

   TT

   Khoản mục chi phí

   Diễn giải

   Giá trị (đồng)

   Ghi chú

   1

   Chi phí chuyên gia trực tiếp

   Ccg

   2

   Chi phí quản lý

   (%)*Ccg

   Cql

   3

   Chi phí khác

   Ck

   4

   Thu nhập chịu thuế tính trước

   %* (Ccg+Cql+Ck)

   TN

   5

   Thuế giá trị gia tăng

   %*(Ccg+Cql+Ck+TN)

   VAT

   Tổng cộng

   Ccg+Cql+Ck+TN+VAT

   Cdt

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn