Trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì?

26/04/2022

Anh Sơn, hiện là cán bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, có thắc mắc gửi về ban biên tập như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai? Mong sớm nhận được phản hồi.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, như sau:

   - Chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, các Đài phát thanh cấp huyện, thị xã thực hiện các quy định truyền tin về thiên tai;

   - Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin của chủ các công trình hồ chứa theo quy định tại Điều 37 Quyết định này;

   - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai; dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn