VB yêu cầu hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ gửi đến ai?

26/04/2022

Theo quy định mới nhất, trường hợp bị hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ thì văn bản yêu cầu hủy bỏ công nhận gửi đến cho ai? 

  • Điểm a Khoản 6 Điều 9 Thông tư 14/2020/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng như sau:

   Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, trong đó tối thiểu phải có những nội dung sau: họ và tên người giám định tư pháp theo vụ việc; số quyết định công nhận; lý do đề nghị hủy bỏ công nhận, nêu rõ tiêu chuẩn không còn đáp ứng.

   Như vậy, văn bản yêu cầu hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được gửi đến Vụ Tổ chức cán bộ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn