Việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định được tiến hành như thế nào?

26/04/2022

Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên trường Trung cấp nghề Bình Dương. Trong quá trình công tác, tôi được biết, việc kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của các trường đào tạo nghề và hằng năm, các cơ sở đào tạo nghề phải tiến hành tự kiểm định chất lượng dạy nghề bằng việc thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề. Vậy, việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định được tiến hành như thế nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Ban biên tập trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! Xuân Vinh (vinh***@gmail.com)

  • Ngày 29/12/2011, Bộ Lao động - Lao động và Xã hội ban hành Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. Thông tư này quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề, bao gồm: tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề; công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

   Theo đó, việc thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 11 Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

   1. Nghiên cứu báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị trong cơ sở dạy nghề.

   2. Tổng hợp thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề.

   3. Kiểm tra thực tế, thu thập thêm thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề.

   4. Đối chiếu với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, đánh giá, xác định mức độ đạt được của từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề; chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề.

   4. Viết dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này), gửi các đơn vị trong cơ sở dạy nghề để lấy ý kiến.

   5. Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về việc thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn