Xác định các thành phần chi phí ở phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng CNTT bằng cách nào?

26/04/2022

Xin chào chuyên viên, tôi có câu hỏi mong nhận được giải đáp: Các thành phần chi phí ở phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin được xác định bằng cách mới nhất nào? Nêu căn cứ pháp lý cụ thể. Xin cảm ơn.

  • Xác định các thành phần chi phí ở phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng CNTT bằng cách nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Mục 3 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định cách xác định các thành phần chi phí của phương pháp lập dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   - Chi phí chuyên gia trực tiếp (Ccg): Là khoản chi phí cần thiết để thuê chuyên gia thực hiện công việc cần lập dự toán, được xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia.

   - Chi phí quản lý (Cql): Là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức, chi phí văn phòng làm việc và chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của chuyên gia,... Chi phí quản lý xác định bằng định mức tỷ lệ của chi phí chuyên gia. Trong đó định mức tỷ lệ được xác định theo hướng dẫn tại Bảng 5.2 của Phụ lục này.

   - Chi phí khác (Ck): Gồm toàn bộ các chi phí liên quan khác phục vụ cho việc thực hiện công việc cần lập dự toán.

   - Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Được xác định bằng 6% của tổng chi phí chuyên gia, chi phí quản lý và chi phí khác.

   - Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được xác định phù hợp với từng loại công việc theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn