Bệnh nhân có quyền gì

26/04/2022
Sau khi điều trị tại bệnh viện, tôi có đề nghị bác sĩ cho sao lại hồ sơ bệnh án nhưng không được đồng ý. Xin hỏi khi đến khám chữa bệnh, bệnh nhân có những quyền gì? Bác sĩ yêu cầu tôi muốn sao lưu phải có văn bản đề nghị, như vậy có đúng không?
  • Theo quy định tại chương 2 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, khi đến các cơ sở khám chữa bệnh người bệnh có các quyền sau:

   “Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế:

   1. Được tư vấn, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh.

   2. Được điều trị bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên môn kỹ thuật.

   Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư:

   1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

   2. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

   Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh:

   1. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.

   2. Được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng.

   2. Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội.

   Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh:

   1. Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.

   2. Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh.

   3. Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh.

   Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh:

   1. Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   2. Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

   Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

   1. Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.

   2. Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này…”.

   Tóm lại, khi đến các cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh sẽ có các quyền lợi theo như những quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh vừa trích dẫn ở trên.

   Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu bạn muốn xin bản sao hồ sơ bệnh án của mình thì phải có đề nghị bằng văn bản gửi lên bác sĩ (Điều 11 luật khám bệnh, chữa bệnh) để yêu cầu được cung cấp hồ sơ bệnh án. Do đó, việc bác sĩ yêu cầu bạn phải có đề nghị bằng văn bản mới cung cấp hồ sơ bệnh án là phù hợp với quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn