Bí thư chi bộ thôn có thể kiêm nhiệm thêm vị trí Y tế trong xóm không?

26/04/2022

Tôi hiện tại là bí thư chi bộ xóm kiêm trưởng ban công tác mặt trận xóm có số hộ dân là 450 hộ. Hiện tôi đang làm nhiệm vụ y tế thôn. Vậy cho tôi hỏi tôi có được kiêm y tế xóm không? Mong được giải đáp, xin chân thành cảm ơn.

  • Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì:

   "Điều 14a. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

   1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

   Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.”

   Hiện nay không có quy định hạn chế người đang là Bí thư xóm kiêm Trưởng ban công tác mặt trận xóm không được kiêm nhiệm thêm vị trí Y tế của xóm.

   Do đó, trong trường hợp này bạn vừa giữ chức Bí thư xóm kiêm Trưởng ban công tác mặt trận xóm thì bạn có thể kiêm nhiệm thêm vị trí Y tế xóm nếu đảm bảo thời gian công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của từng vị trí.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn