Các bước tiến hành kiểm tra công tác Y tế dự phòng hằng năm

Ngày hỏi:13/03/2019

Tôi có nghe nói đến kiểm tra công tác Y tế dự phòng hằng năm, nhưng vẫn chưa được rõ là các bước tiến hành kiểm tra công tác Y tế dự phòng hằng năm được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu?

(**@gmail.com)

  • Tại Quyết định 6326/QĐ-BYT năm 2016 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có quy định các bước tiến hành như sau:

   a) Tự kiểm tra, chấm điểm của đơn vị theo Bảng kiểm tra:

   Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị tự chấm điểm theo các tiêu chí của Bảng kiểm tra và báo cáo Sở Y tế.

   b) Kiểm tra của cấp trên:

   - Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) kiểm tra và phúc tra các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sốt rét - ký sinh trùng - Côn trùng, viện Dinh dưỡng.

   - Sở Y tế kiểm tra các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh/thành phố (căn cứ vào chức năng nhiệm vụ giao cho các đơn vị, Sở Y tế quyết định điểm chuẩn để kiểm tra).

   c) Phúc tra: Việc phúc tra chỉ thực hiện đối với các Trung tâm tuyến tỉnh/thành phố được Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị Bộ Y tế xét khen thưởng Cờ thi đua cuối năm.

   - Các Viện Khu vực phúc tra các Trung tâm tuyến tỉnh/thành phố theo đề nghị của Cục Y tế dự phòng.

   - Các đoàn phúc tra do Thủ trưởng các đơn vị ra quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn