Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan đến y dược cổ truyền

Ngày hỏi:11/03/2019

Chào Ban tư vấn, tôi tên Thúy Nga hiện là sinh viên tôi học bên y học cổ truyền, tôi không biết tiềm năng công việc mình khi ra trường thế nào, do đó mà cần tìm hiểu một số văn bằng chứng chỉ để có thể chuẩn bị cho mình tốt nhất có thể các văn bằng cần thiết. Chi tôi hỏi: Có các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan nào đến y dược cổ truyền?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Thông tư 47/2018/TT-BYT quy định về việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có quy định các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan đến y dược cổ truyền như sau:

   1. Giấy chứng nhận là lương y được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.

   2. Giấy chứng nhận là lương dược được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.

   3. Giấy chứng nhận đủ trình độ chuyên môn về dược cổ truyền đã được Sở Y tế cấp trước thời điểm Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 06 tháng 7 năm 1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y học cổ truyền (sau đây gọi là Thông tư số 13/1999/TT-BYT) có hiệu lực.

   4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề về dược cổ truyền được Sở Y tế cấp từ ngày 21 tháng 7 năm 1999 đến trước ngày 21 tháng 01 năm 2004.

   5. Giấy chứng nhận, chứng chỉ về y dược cổ truyền được cơ sở có chức năng đào tạo cấp trước ngày Luật dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực và đã được Sở Y tế cấp giấy phép hành nghề dược cổ truyền theo Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn