Cách tính điểm kiểm tra công tác Y tế dự phòng hằng năm

Ngày hỏi:13/03/2019

Theo tìm hiểu tôi có biết công tác kiểm tra của Sở Y tế đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh/thành phố hoàn thành trước 31/11 (hằng năm); Công tác kiểm tra của Cục Y tế dự phòng đối với các Viện hoàn thành trước 15/12 (hằng năm). Như thế thì cách tính điểm kiểm tra công tác Y tế dự phòng hằng năm được quy định như thế nào?

  • Tại Quyết định 6326/QĐ-BYT năm 2016 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có quy định cách tính điểm như sau:

   a) Điểm chuẩn kiểm tra cho từng đơn vị bằng điểm phần A+ điểm phần B trong đó điểm phần A luôn cố định (40 điểm); điểm phần B (chuyên môn) do Sở Y tế quyết định phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị được tính theo phần ghi chú tại mỗi bảng điểm.

   b) Điểm kiểm tra của đơn vị được tính bằng tổng điểm đạt phần A (công tác chỉ đạo điều hành) và phần B (thực hiện công tác chuyên môn) chia cho điểm chuẩn của đơn vị được đoàn kiểm tra xác định.

   c) Kết quả chấm điểm của đơn vị được quy đổi ra tỷ lệ phần trăm (%).

   Ví dụ: điểm phần A đạt 38/40; điểm phần B đạt 56/60 thì kết quả chấm điểm là: (38+56/100) x 100% = 94% điểm.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn