Chức trách, nhiệm vụ của Trưởng khoa Dược

26/04/2022

Chức trách, nhiệm vụ của Trưởng khoa Dược được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngô Quang Anh, hiện tại đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Do nhu cầu học tập nên tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức, quản lý khoa dược tại các bênh viện. Cho tôi hỏi, Trưởng khoa dược phải thực hiện các nhiệm vụ gì trong việc quản lý, điều hành kho dược? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Ngô Quang Anh (anh*****@gmail.com)

  • Chức trách, nhiệm vụ của Trưởng khoa Dược được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 22/2011/TT-BYT tổ chức và hoạt động khoa Dược bệnh viện. Cụ thể là:

   a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện.

   b) Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của Thông tư này.

   c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng, nhà thuốc trong bệnh viện.

   d) Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc; kiểm tra, giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng cao chất lượng điều trị.

   đ) Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn).

   e) Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính - kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành.

   g) Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản thuốc; nhập, xuất thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn) đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

   h) Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế.

   i) Chịu trách nhiệm tham gia hội chẩn hoặc phân công dược sỹ trong khoa tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

   k) Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

   l) Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo chuyên môn dược cho đồng nghiệp và cán bộ tuyến dưới.

   m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

   Trưởng khoa dược phải có trình độ tối thiểu là dược sĩ đại học. Đối với bệnh viện hạng 3 và không phân hạng chưa có dược sĩ đại học thì Giám đốc bệnh viện ủy quyền bằng văn bản cho dược sĩ trung học phụ trách khoa. Trưởng khoa dược thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa, kiểm tra việc sử dụng an toàn, hợp lí thuốc, hoá chất, sinh phẩm trong bệnh viện.

   Căn cứ quy định trên, Ban biên tập Thư Ký Luật cung cấp cho bạn các nhiệm vụ cơ bản của Trưởng khoa dược như sau:

   - Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm trong bệnh viện.

   - Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lí tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm bảo đảm chính xác theo đúng các quy định hiện hành.

   - Kiểm tra việc bảo quản thuốc, xuất nhập thuốc, hoá chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa dược và quy định của Nhà nước

   - Thông tin kịp thời các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lí, có hiệu quả các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chức trách, nhiệm vụ của Trưởng khoa dược. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo quy định tại Thông tư 22/2011/TT-BYT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn