Công tác kế toán Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình y tế được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Phương Anh, đang làm việc trong một công ty xây dựng, mới đây chúng tôi có nhận xây dựng dự án công trình y tế sử dụng ngân sách của nhà nước. Liên quan đến công việc hiện tại của tôi, tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Công tác kế toán Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình, thiết bị y tế được quy định như thế nào?

  • Công tác kế toán Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình y tế được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Công tác kế toán Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình, thiết bị y tế được quy định tại Mục III Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể như sau:

   - Trong quá trình thực hiện đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư trong các khâu tạm ứng, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, các chi phí khác theo hợp đồng đã ký kết theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, không được thanh toán khối lượng khống và không để nợ đọng trong khi còn vốn đã được cấp.

   - Công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2016/TT-BTC , ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và các quy định hiện hành của Nhà nước.

   - Chủ đầu tư có trách nhiệm thường xuyên đối chiếu xác nhận việc thanh toán vốn dự án với kho bạc nhà nước nơi dự án đăng ký giao dịch, gửi báo cáo Bộ Y tế theo quy định của Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn