Cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng

Ngày hỏi:23/09/2016

Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là cán bộ y tế tỉnh Long An, tôi có 1 thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi không rõ về Quy định về cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng. Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  • Quy định về cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng, theo đó:

   - Vắc xin sử dụng cho hoạt động tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch do Nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu hằng năm và được dự trữ trong 6 tháng.

   - Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng của từng loại vắc xin, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vắc xin của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng tuyến huyện, tuyến tỉnh tổng hợp gửi Sở Y tế trước ngày 30 tháng 11 hằng năm để chỉ đạo cấp vắc xin theo kế hoạch.

   - Căn cứ dự kiến nhu cầu vắc xin của các cơ sở tiêm chủng, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, gửi kế hoạch về Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để phê duyệt kế hoạch cung ứng vắc xin và phân phối trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt.

   - Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vắc xin cục bộ tại các cơ sở tiêm chủng, Sở Y tế giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc Điều phối vắc xin giữa các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để bảo đảm cung ứng vắc xin đầy đủ, kịp thời, liên tục và báo cáo Bộ Y tế về tình hình sử dụng vắc xin theo định kỳ hằng tháng.

   - Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vắc xin cục bộ tại một số tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan Điều phối vắc xin giữa các tỉnh.

   Trên đây là quy định về cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn