Danh mục thuốc điều trị bệnh mắt thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

26/04/2022

Liên quan đến việc hỗ trợ người bệnh khám chữa bệnh khi có sử dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thuốc điều trị bệnh mắt thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc nào?

  • Thuốc điều trị bệnh mắt thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những thuốc quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, hạng dùng Hạng bệnh viện Ghi chú

   21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

   817

   Acetazolamid

   Tiêm

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   818

   Atropin sulfat

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   +

   819

   Besifloxacin

   Nhỏ mắt

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng trong trường hợp đã kháng kháng sinh khác; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng II.

   820

   Betaxolol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   821

   Bimatoprost

   Nhỏ mắt

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III.

   822

   Bimatoprost + timolol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   823

   Brimonidin tartrat

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   824

   Brimonidin tartrat + timolol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   825

   Brinzolamid

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   826

   Brinzolamid + timolol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   827

   Bromfenac

   Nhỏ mắt

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm sau phẫu thuật đục thủy tinh thể; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III.

   828

   Carbomer

   Nhỏ mắt

   +

   +

   829

   Cyclosporin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   830

   Dexamethason + framycetin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   831

   Dexpanthenol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   832

   Dinatri inosin monophosphat

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   833

   Fluorometholon

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   834

   Glycerin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   835

   Hexamidine di-isetionat

   Nhỏ mắt

   +

   +

   836

   Hyaluronidase

   Tiêm

   +

   +

   +

   837

   Hydroxypropylmethylcellulose

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   838

   Indomethacin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   839

   Kali iodid + natri iodid

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   840

   Latanoprost

   Nhỏ mắt

   +

   +

   841

   Latanoprost + Timolol maleat

   Nhỏ mắt

   +

   +

   842

   Loteprednol etabonat

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   843

   Moxifloxacin + dexamethason

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   844

   Natamycin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   845

   Natri carboxymethylcellulose (natri CMC)

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   846

   Natri carboxymethylcellulose + glycerin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   847

   Natri clorid

   Nhỏ mắt, nhỏ mũi

   +

   +

   +

   +

   848

   Natri diquafosol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III.

   849

   Natri hyaluronat

   Tiêm, nhỏ mắt

   +

   +

   +

   850

   Nepafenac

   Nhỏ mắt

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm sau phẫu thuật đục thủy tinh thể trên bệnh nhân đái tháo đường; sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III.

   851

   Olopatadin hydroclorid

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   852

   Pemirolast kali

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   853

   Pilocarpin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   854

   Pirenoxin

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   855

   Polyethylen glycol + propylen glycol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   856

   Ranibizumab

   Tiêm trong dịch kính

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tại khoa mắt bệnh viện hạng đặc biệt; bệnh viện chuyên khoa mắt hạng I, II.

   857

   Tafluprost

   Nhỏ mắt

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III

   858

   Tetracain

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   859

   Tetryzolin

   Nhỏ mắt, nhỏ mũi

   +

   +

   +

   860

   Timolol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   861

   Travoprost

   Nhỏ mắt

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa mắt hạng III.

   862

   Travoprost + timolol

   Nhỏ mắt

   +

   +

   863

   Tropicamid

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   864

   Tropicamide + phenylephrine hydroclorid

   Nhỏ mắt

   +

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn