Giá khám chữa bệnh nội tiết hưởng bảo hiểm y tế là bao nhiêu?

Ngày hỏi:04/05/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định về giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Giá khám chữa bệnh nội tiết hưởng bảo hiểm y tế là bao nhiêu?

  • Giá khám chữa bệnh nội tiết hưởng bảo hiểm y tế quy định tại Phụ lục III Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

   IV

   IV

   NỘI TIẾT

   363

   354

   03C2.1.5

   Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

   227.000

   364

   355

   Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

   254.000

   365

   356

   Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

   6.513.000

   366

   357

   Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

   4.119.000

   367

   358

   Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

   5.725.000

   368

   359

   Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

   4.436.000

   369

   360

   Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

   3.313.000

   370

   361

   Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

   4.259.000

   371

   362

   Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

   2.750.000

   372

   363

   Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

   5.421.000

   373

   364

   Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

   7.697.000

   374

   365

   Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

   7.588.000

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn