Hiến 450ml máu tình nguyện được hỗ trợ bao nhiêu tiền?

26/04/2022

Tôi là công chức làm việc tại UBND huyện, sắp tới cơ quan có tổ chức hiến máu nhân đạo cứu người. Vì tôi là nam và sức khỏe tốt nên tôi muốn hiến 450ml, cho hỏi khi hiến máu như thế tôi được hỗ trợ gì không? Xin tư vấn giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 20/2018/TT-BYT thì:

   4. Chi cho người hiến máu tình nguyện không lấy tiền:

   a) Người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau:

   - Một đơn vị máu thể tích 250 ml: 100.000 đồng;

   - Một đơn vị máu thể tích 350 ml: 150.000 đồng;

   - Một đơn vị máu thể tích 450 ml: 180.000 đồng.

   b) Người hiến tình nguyện gạn tách các thành phần máu có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau:

   - Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 150.000 đồng;

   - Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 200.000 đồng;

   - Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 250.000 đồng.

   c) Chi hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện: Mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng/người/lần hiến máu.

   đ) Hướng dẫn chi quà tặng bằng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

   Theo đó, người hiến máu toàn phần tình nguyện với thể tích 450ml máu thì có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu là 180.000 đồng. Bên cạnh đó người hiến máu còn được hỗ trợ chi phí đi lại với mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng/người/lần hiến máu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn