Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

26/04/2022

Bạn đọc Nguyễn Trần Ly, địa chỉ mail lynguyen****@gmail.com thắc mắc: Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tôi đang học lên cao để được cấp chứng chỉ hành nghề và giải quyết một vụ việc có liên quan nên rất quan tâm nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh, theo đó:

   1. Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

   c) Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung;

   d) Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn theo Mẫu 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị thay đổi;

   c) Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

   d) Giấy xác nhận quá trình thực hành quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

   đ) Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

   3. Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

   a) Đơn đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh của người hành nghề;

   c) Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

   d) Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn