Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

26/04/2022

Bạn Phương Quang hiện đang làm việc tại một phòng khám có ký hợp đồng với bảo hiểm y tế có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Danh mục hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những gì?

  • Danh mục hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, hạng dùng

   Hạng bệnh viện

   Ghi chú

   18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

   796

   Carbimazol

   Uống

   +

   +

   +

   797

   Levothyroxin (muối natri)

   Uống

   +

   +

   +

   798

   Propylthiouracil (PTU)

   Uống

   +

   +

   +

   799

   Thiamazol Empagliflozin

   Uống

   +

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn