Kết quả thanh tra thiết bị y tế có niêm yết công khai không?

26/04/2022

Trong việc thanh tra thiết bị y tế tại các cơ sở y tế sau khi thanh tra hoàn thành thì kết quả thanh tra có được niên yết công khai không? Mong nhận được giải đáp.

  • Theo Quyết định 7115/QĐ-BYT năm 2016 quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP.

   Như vậy, khi có kết luận thanh tra về thanh tra các thiết bị y tế tại cơ sở y tế thì tong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết quả thanh tra phải được công khai niêm yết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn