Lập và lưu trữ hồ sơ giám định pháp y tâm thần đối với hình thức giám định nội trú

26/04/2022

Đối với quy trình giám định pháp y tâm thần được Bộ Y tế ban hành mới thì Ban biên tập cho tôi hỏi: Lập và lưu trữ hồ sơ giám định pháp y tâm thần đối với hình thức giám định nội trú được quy định như thế nào?

  • Lập và lưu trữ hồ sơ giám định pháp y tâm thần đối với hình thức giám định nội trú được quy định tại Điểm 12 Khoản I Phần B Phục lục 1 Quy trình giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   a) Lập hồ sơ giám định:

   Ngoài các tài liệu theo quy định tại điểm 3 hoặc điểm 4 khoản III phần A Quy trình này, hồ sơ giám định còn có các tài liệu kèm theo (các bút lục sử dụng trong quá trình giám định pháp y tâm thần):

   - Biên bản bàn giao tài liệu và biên bản giao, nhận đối tượng giám định;

   - Văn bản ghi nhận quá trình giám định, bao gồm: Bệnh án theo dõi giám định; Biên bản giám định pháp y tâm thần;

   - Kết luận giám định;

   - Ảnh đối tượng giám định;

   - Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có).

   b) Hồ sơ giám định pháp y tâm thần do Tổ chức pháp y tâm thần lưu trữ. Thời gian lưu trữ hồ sơ giám định là vĩnh viễn, theo quy định tại Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành y tế.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn