Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm cấp tỉnh

Ngày hỏi:08/10/2019

Liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Anh chị vui lòng cung cấp giúp tôi mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm cấp tỉnh. Cảm ơn nhiều!

  • Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm cấp tỉnh
   (ảnh minh họa)
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ……1……., ngày ….. tháng ….. năm 20…

   Bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

   TT

   Họ và tên

   Trình độ chuyên môn

   Bằng cấp và chứng chỉ được đào tạo về xét nghiệm HIV

   Số tháng kinh nghiệm về thực hiện xét nghiệm HIV

   Vị trí đảm nhiệm

   1

   2

   3

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   (xác nhận của đơn vị)

   ________________

   1 Địa danh

   Trên đây là mẫu biên bản bạn cần tới và được quy định tại Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn