Muốn mở tiệm bán thuốc OTC

Ngày hỏi:13/06/2014
Tôi đang kinh doanh nhà thuốc. Hiện tại tình hình kinh doanh ế ẩm, thuốc kê toa rất ít. Bây giờ có nhu cầu mở tiệm bán thuốc OTC và thực phẩm chức năng kèm tạp hóa xin hỏi có điều kiện gì không ?Xin chuyển đổi giấy phép như thế nào ?
  • Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Mục II, Chương II, Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật cơ sở bán lẻ thuốc: “Trường hợp kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế thì phải có khu vực riêng, không bày bán cùng với thuốc và không gây ảnh hưởng đến thuốc”.

   Trường hợp bạn Trần Thanh Tùng muốn kinh doanh thêm thực phẩm chức năng trong nhà thuốc phải bổ sung ngành nghề kinh doanh: thực phẩm chức năng trên Giấy đăng ký kinh doanh và có khu vực riêng để trưng bày thực phẩm chức năng. Ngoài ra, không được bày bán tạp hóa trong khuôn viên nhà thuốc.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn