Năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh

26/04/2022

Liên quan đến các chức danh của đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh, tổ tư vấn cho tôi hỏi: theo quy định mới nhất hiện nay thì năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh được quy định như thế nào? 

  • Năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND (Có hiệu lực từ 05/10/2019), cụ thể như sau:

   - Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; lập thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

   - Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị;

   - Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo;

   - Có khả năng tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) về công tác chuyên môn; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch... trong phạm vi, lĩnh vực được phân công;

   - Có uy tín, khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, trong sạch, vững mạnh. Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công việc cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn