Người bệnh đang điều trị được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/03/2023

Xin hỏi người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện sau khi thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính ra sao? - Câu hỏi của Lam Trường (Bình Dương).

  • Người bệnh đang điều trị được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện như thế nào?

   Căn cứ Điều 6 Thông tư 04/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) quy định về quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

   Quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người được xét nghiệm HIV là người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

   1. Sau khi có kết quả, bộ phận xét nghiệm chuyển 02 Phiếu cho khoa, phòng nơi người bệnh đang điều trị.

   2. Người được giao nhiệm vụ của khoa, phòng có trách nhiệm:

   a) Thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị hoặc cho nhân viên y tế trực tiếp khám hoặc thực hiện kỹ thuật chuyên môn y tế tại các khoa, phòng khác;

   b) Lưu 01 Phiếu vào hồ sơ bệnh án và thông báo, trả 01 Phiếu cho người được xét nghiệm HIV theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

   3. Trường hợp người bệnh phải chuyển khoa, phòng thực hiện như sau:

   a) Người được giao nhiệm vụ nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển Phiếu kèm theo hồ sơ bệnh án cho người được giao nhiệm vụ tại khoa, phòng nơi người bệnh chuyển đến;

   b) Người được giao nhiệm vụ của khoa, phòng nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho trưởng khoa, phòng, bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

   4. Trường hợp người bệnh phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện như sau:

   a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển Phiếu kèm theo các giấy tờ chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đến;

   b) Người được giao nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

   5. Việc thông báo và trả Phiếu cho người được xét nghiệm HIV là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

   Như vậy, người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện sau khi thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính như sau:

   +) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển Phiếu kèm theo các giấy tờ chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đến;

   +) Người được giao nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh.


   (Hình từ Internet)

   Hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Thông tư 04/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) quy định về hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính như sau:

   Hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

   1. Thông báo trực tiếp và trả Phiếu cho đối tượng quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

   2. Thông báo trực tiếp hoặc chuyển trả Phiếu cho các đối tượng được quy định tại điểm c, d và đ khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

   3. Chuyển trả Phiếu cho đối tượng được quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

   4. Các hình thức thông báo phù hợp khác theo yêu cầu của người được xét nghiệm HIV.

   Căn cứ quy định trên, kết quả xét nghiệm HIV dương tính được thông báo qua các hình thức thông báo trực tiếp và trả Phiếu theo quy định trên.

   Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện trong bao lâu?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) quy định về thời gian thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện như sau:

   Thời gian thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

   Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ các trường hợp sau đây:

   1. Người được xét nghiệm HIV không đến nhận kết quả xét nghiệm.

   2. Người được xét nghiệm HIV chưa thể tiếp nhận thông tin về tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân do không đủ sức khỏe, người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính chọn thời gian phù hợp để thông báo cho người được xét nghiệm.

   Theo đó, việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ một số trường hợp như quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 04/2023/TT-BYT Tải về
  • Điều 4 Thông tư 04/2023/TT-BYT Tải về
  • Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-BYT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn