Người có Chứng chỉ sơ cấp dược liệu có được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hay không?

26/04/2022

Tôi được biết một trong những điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề dược là có bằng tốt nghiệp đại học liên quan đến y, dược. Nhưng tôi có chứng chỉ sơ cấp dược liệu có thể đáo ứng điều kiện trên không?

  • Căn cứ Khoản 1k Điều 13 Luật Dược 2016 quy định:

   1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:
   - .....................................

   - Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

   - Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

   - Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược.

   Như vậy, đối chiếu với quy định trên và trường hợp của bạn thì có chứng chỉ sơ cấp dược thì vẫn được cấp Chứng chỉ hành nghề dược khi xét điều kiện về chứng chỉ chuyên môn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn