Người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định có phải đi cai nghiện bắt buộc?

26/04/2022

Em tôi năm nay 21 tuổi và bị nghiện ma túy. Cho tôi hỏi em tôi có nơi cư trú rõ ràng, ổn định thì có thể để em cai nghiện tại nhà mà không phải đưa đi trại cai nghiện có được không?

  • Theo Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   Theo Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

   Khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

   - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

   - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

   - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

   Theo các quy định này thì người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên và có nơi cư trú ổn định vẫn bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu:

   - Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện;

   - Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện;

   - Bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

   Như vậy em bạn là người nghiện ma túy 21 tuổi, có nơi cư trú ổn định vẫn bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn