Người phiên dịch trong ngành dược có bắt buộc phải có kiến thức chuyên môn về dược không?

26/04/2022

Liên quan đến việc hoạt động chuyên môn trong ngành dược. Ban biên tập cho tôi hỏi, người phiên dịch trong ngành dược đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ thì có bắt buộc phải đáp ứng điều kiện chuyên môn về dược không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Điều 6 Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành, có quy định:

   Cơ sở giáo dục được thực hiện việc kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược) khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   1. Là trường đại học chuyên ngành y, dược của Việt Nam.

   2. Có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ của một trong các ngôn ngữ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này và đáp ứng việc đánh giá năng lực tiếng Việt trong chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

   3. Có ngân hàng đề thi để kiểm tra và công nhận biết Tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược.

   => Như vậy, theo quy định trên thì người phiên dịch trong ngành dược không bắt buộc phải có kiến thức chuyên môn về dược mà phải trải qua kỳ kiểm tra và công nhận đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn