Nguyên tắc chi thưởng trong ngành Y tế

26/04/2022

Nguyên tắc chi thưởng trong ngành Y tế được quy định ra sao? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Tòa soạn báo Sài Gòn giải phóng. Hiện tại, tôi đang thu thập thông tin để hoàn thành chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế. Tuy nhiên, do không thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân nên một số vấn đề tôi chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi hiện nay, hoạt động chi thưởng trong ngành Y tế được thực hiện theo nguyên tắc nào? Tôi có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe! 

Minh Chiến (chien***@yahoo.com)

  • Ngày 06/6/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng thi đua và khen thưởng; tổ chức thi đua và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, tuyến trình khen thưởng, hồ sơ, quy trình xét khen thưởng và lễ trao tặng; hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp; quỹ thi đua, khen thưởng; quản lý, lưu trữ hồ sơ và báo cáo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.

   Nguyên tắc chi thưởng trong ngành Y tế là một trong những nội dung trọng tâm, được quy định tại Điều 30 Thông tư 20/2011/TT-BYT. Cụ thể bao gồm:

   1. Trách nhiệm chi thưởng:

   a) Bộ Y tế chi tiền thưởng:

   - Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập.

   - Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế.

   - Các hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Bộ Y tế (trừ những đơn vị có tài khoản, con dấu riêng).

   - Các khen thưởng đột xuất.

   b) Đơn vị chi tiền thưởng:

   - Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

   - Các hình thức khen thưởng, giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định (trừ Cờ Thi đua của Bộ Y tế).

   2. Mức tiền thưởng cụ thể kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương 5 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Trường hợp khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho cá nhân, tập thể, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này được trích từ nguồn hỗ trợ đóng góp ngoài ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

   3. Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích nếu đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác nhau thì được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức thưởng của danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao nhất.

   4. Trong một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó do thời gian để đạt được thành tích khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nguyên tắc chi thưởng trong ngành Y tế. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 20/2011/TT-BYT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn