Nhân viên y tế trường học có được cấp CCHN y sỹ không?

26/04/2022

Tôi xin được hỏi và giải đáp vấn đề về cấp chứng chỉ hành nghề y sỹ: Tôi tốt nghiệp năm 2013, làm y tế trường học từ 2014 đến nay. Giờ tôi có được xin cấp chứng chỉ hành nghề y sỹ không? Mình có thời gian thực hành ở đây gần 06 năm.

  • Nhân viên y tế trường học có được cấp CCHN y sỹ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về xác nhận quá trình thực hành như sau:

   1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

   a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

   b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

   c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

   d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên

   2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

   Căn cứ quy định trên, đối với y sĩ thì phải có thời gian thực hành tại bệnh viện là 12 tháng. Do đó, bạn đang là nhân viên y tế trường học thì không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn