Nhiễm HIV có bị cấm làm nghề nào không?

Ngày hỏi:14/09/2015

Tôi là người nhiễm HIV. Vậy tối có bị cấm làm nghề nào không?

 • Theo Điều 20. Danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng của Nghị định 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS đã nêu rõ, các nghề sau phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng đồng nghĩa với việc nếu bạn nhiễm HIV sẽ không được làm những nghề này, đó là:

  - Thành viên tổ lái theo quy định tại Điều 72 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

  - Nghề đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

  Như vậy ngoài 2 lĩnh vực này ra, người sử dụng lao động không được:

  - Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV.

  - Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá trình làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;

  - Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV;

  - Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV.


Căn cứ pháp lý của tình huống
 • Nghị định 108/2007/NĐ-CP Tải về
  đang tải....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn