Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia từ năm 2020

Ngày hỏi:15/07/2019

Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia được quy định như thế nào theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019? Căn cứ pháp lý?

  • Điều 29 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) quy định Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:

   1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   3. Đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   4. Thống kê, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo việc thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   6. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn