Quy định về chi tiết nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về chi tiết nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài sử dụng các công cụ hỗ trợ trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài làm việc với gia đình người nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về chi tiết nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Phân tích được mục đích, các nguyên tắc và nội dung của kế hoạch điều trị nghiện ma túy;

   - Mô tả nội dung của kế hoạch điều trị nghiện ma túy;

   - Thực hành được những kỹ năng trong điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Mục đích của kế hoạch điều trị nghiện ma túy

   2. Các nguyên tắc điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy cho người nghiện ma túy

   2.1. Đảm bảo tính chuyên nghiệp

   2.2. Đảm bảo dịch vụ toàn diện

   2.3. Đảm bảo dịch vụ liên tục

   2.4. Đảm bảo dịch vụ công bằng

   2.5. Đảm bảo dịch vụ chất lượng

   2.6. Đảm bảo sự tham gia và đáp ứng nhu cầu của người nghiện ma túy

   3. Nội dung kế hoạch điều trị nghiện ma túy

   3.1. Xác định mục tiêu điều trị nghiện ma túy

   3.2. Xây dựng các hoạt động trong kế hoạch điều trị nghiện ma túy

   3.3. Xác định nguồn lực

   3.4. Xác định người/tổ chức chịu trách nhiệm

   3.5. Xác định kết quả mong muốn

   3.6. Xác định phương pháp đánh giá kết quả

   4. Kỹ năng cần thiết cho việc điều phối xây dựng và quản lý kế hoạch điều trị nghiện ma túy

   4.1. Kỹ năng phỏng vấn tạo động lực

   4.2. Kỹ năng điều phối dịch vụ

   4.3. Kỹ năng liên kết, điều phối nguồn lực

   4.4. Kỹ năng giám sát hỗ trợ người nghiện ma túy.

   Hình từ Internet

   Quy định về chi tiết nội dung bài sử dụng các công cụ hỗ trợ trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài sử dụng các công cụ hỗ trợ trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Giải thích được vai trò, cách thức sử dụng các công cụ hỗ trợ trong can thiệp cho người nghiện ma túy;

   - Thực hành kỹ năng sử dụng các công cụ sàng lọc, đánh giá và theo dõi quá trình can thiệp với người nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Khái quát chung về các công cụ hỗ trợ

   1.1. Giới thiệu chung về các công cụ hỗ trợ

   1.2. Vai trò và cách thức áp dụng các công cụ hỗ trợ trong can thiệp cho người nghiện ma túy

   1.3. Phân biệt giữa sàng lọc và chuẩn đoán

   2. Sử dụng công cụ sàng lọc ASSIST

   2.1. Tổng quan về ASSIST

   2.2. Cách quản lý bộ công cụ

   2.3. Cách sử dụng bộ công cụ

   2.3.1. Cách sử dụng chung

   2.3.2. Cách tính điểm/đọc kết quả khi sử dụng ASSIST

   2.4. Sự kết nối giữa sàng lọc nhanh và can thiệp ngắn

   2.4.1. Liên kết giữa sàng lọc và can thiệp ngắn (bao gồm khái niệm can thiệp ngắn)

   2.4.2. Các bước can thiệp ngắn của ASSIST

   3. Sử dụng công cụ phiếu đánh giá mức độ nghiện (ASI)

   3.1. Tổng quan về ASI

   3.2. Các hướng dẫn phỏng vấn sử dụng ASI

   3.3. Tiêu chuẩn quốc tế về Phân loại nghề nghiệp

   3.4. Hướng dẫn cho phần rượu/thuốc lá

   4. Sử dụng công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng (SOCRATEs)

   4.1. Giới thiệu về công cụ

   4.2. Cách thức sử dụng công cụ.

   Quy định về chi tiết nội dung bài làm việc với gia đình người nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 3 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài làm việc với gia đình người nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu cho người thực hiện công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Khái quát được vai trò, những vấn đề thường gặp của gia đình trong hỗ trợ người nghiện ma túy;

   - Xây dựng mục tiêu, hiểu các nguyên tắc làm việc với gia đình trong hỗ trợ người nghiện ma túy;

   - Vận dụng tiến trình làm việc với gia đình người nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Vai trò của gia đình trong hỗ trợ người nghiện ma túy

   1.1. Vai trò hỗ trợ kinh tế

   1.2. Vai trò chăm sóc thể chất

   1.3. Vai trò khích lệ, động viên tinh thần/tình cảm

   1.4. Vai trò giáo dục/cung cấp thông tin

   1.5. Vai trò tạo động lực

   2. Các vấn đề thường gặp của gia đình người nghiện ma túy

   2.1. Vấn đề về kinh tế/thu nhập

   2.2. Vấn đề về tình cảm/mối quan hệ trong gia đình

   2.3. Vấn đề về bạo lực, sao nhãng

   2.4. Vấn đề nghiện các tiền chất khác

   3. Mục tiêu làm việc với gia đình người nghiện ma túy

   3.1. Huy động sự tham gia của gia đình vào hỗ trợ người nghiện ma túy (Khích lệ, tạo động lực)

   3.2. Hỗ trợ phục hồi cho các thành viên gia đình (tham vấn, tư vấn)

   3.3. Kết nối nguồn lực cần thiết cho gia đình

   3.4. Hướng dẫn hỗ trợ chăm sóc người nghiện ma túy

   4. Nguyên tắc làm việc với gia đình người nghiện ma túy

   4.1. Tôn trọng ý kiến của mọi thành viên trong gia đình

   4.2. Tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình đưa ý kiến

   4.3. Mọi thành viên đều tham gia vào quá trình hỗ trợ điều trị

   4.4. Mọi can thiệp của gia đình đều hướng tới mục đích hỗ trợ người nghiện ma túy điều trị và phục hồi

   5. Tiến trình làm việc với gia đình người nghiện ma túy

   5.1. Tiếp cận gia đình

   5.2. Thu thập thông tin và phân tích thông tin

   5.3. Xây dựng kế hoạch và thu hút sự tham gia của gia đình vào hỗ trợ người nghiện ma túy

   5.4. Hỗ trợ gia đình triển khai thực hiện kế hoạch điều trị nghiện ma túy.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn