Quy định về chi tiết nội dung bài tổng quan về tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về chi tiết nội dung bài tổng quan về tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài quy trình tư vấn cá nhân trong điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài các kỹ năng trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện

  • Quy định về chi tiết nội dung bài tổng quan về tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài tổng quan về tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Mô tả và phân tích được khái niệm, mục đích, nguyên tắc và các hình thức của tư vấn điều trị nghiện ma túy;

   - Liệt kê và phân tích được yêu cầu đối với người tư vấn điều trị nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Khái niệm tư vấn điều trị nghiện ma túy và các khái niệm liên quan

   1.1. Khái niệm tư vấn điều trị nghiện ma túy

   1.2. Một số khái niệm liên quan (trị liệu, giáo dục)

   2. Mục đích của tư vấn điều trị nghiện ma túy

   3. Nguyên tắc tư vấn điều trị nghiện ma túy

   3.1. Nguyên tắc tự nguyện

   3.2. Nguyên tắc bảo mật

   3.3. Nguyên tắc tin cậy

   3.4. Nguyên tắc không phán xét

   3.5. Nguyên tắc tôn trọng

   3.6. Nguyên tắc an toàn

   3.7. Nguyên tắc gắn kết với các dịch vụ khác

   4. Các hình thức tư vấn điều trị nghiện ma túy

   4.1. Tư vấn cá nhân

   4.2. Tư vấn gia đình

   4.3. Tư vấn nhóm

   5. Tư vấn viên

   5.1. Khái niệm tư vấn viên

   5.2. Vai trò của tư vấn viên

   5.3. Quy điều đạo đức của tư vấn viên.

   Hình từ Internet

   Quy định về chi tiết nội dung bài quy trình tư vấn cá nhân trong điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài quy trình tư vấn cá nhân trong điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Liệt kê được các bước của quy trình tư vấn cá nhân trong điều trị nghiện ma túy;

   - Áp dụng được các bước vào phân tích, đánh giá, lập kế hoạch trợ giúp cho người nghiện ma túy;

   - Hình thành thái độ tôn trọng, chấp nhận, hợp tác cùng người nghiện ma túy trong toàn bộ quá trình trợ giúp, tuân thủ đúng theo tiến trình trợ giúp.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Tạo lập mối quan hệ và giới thiệu ban đầu

   1.1. Khái niệm

   1.2. Mục tiêu

   1.3. Nội dung tạo lập mối quan hệ

   2. Đánh giá

   2.1. Khái niệm về đánh giá

   2.2. Mục tiêu của đánh giá

   2.3. Những nội dung cốt yếu cần đánh giá

   2.4. Đánh giá lâm sàng

   3. Xác định vấn đề cần giải quyết và giải pháp tối ưu

   3.1. Khái niệm

   3.2. Mục tiêu

   3.3. Những nội dung cụ thể

   4. Lập kế hoạch hành động và triển khai

   4.1. Lập kế hoạch

   4.2. Điều chỉnh kế hoạch

   4.3. Triển khai

   5. Kết thúc

   5.1. Xác định lý do để kết thúc ca tư vấn

   5.2. Lượng giá kết quả, nếu tốt có thể kết thúc, nếu chưa tốt chuyển giao hoặc phân tích, thảo luận kỹ lưỡng về việc đánh giá, xác định vấn đề

   5.3. Sử dụng công cụ lượng giá

   6. Theo dõi

   6.1. Thảo luận kế hoạch tiếp theo trong cuộc đời người nghiện ma túy

   6.2. Xây dựng phương thức kết nối

   6.2. Thống nhất kế hoạch tiếp theo

   7. Một số lưu ý trong quá trình tư vấn

   7.1. Lưu ý trong một buổi tư vấn

   7.2. Những lưu ý chung trong cả quy trình tư vấn

   8. Vận dụng quy trình tư vấn vào hỗ trợ một trường hợp cụ thể.

   8.1. Nghiên cứu tình huống

   8.2. Vận dụng bằng sắm vai.

   Quy định về chi tiết nội dung bài các kỹ năng trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài các kỹ năng trong tư vấn điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Mô tả các kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên sâu trong điều trị nghiện ma túy;

   - Thực hành một số kỹ năng cơ bản trong tư vấn điều trị nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Nhóm kỹ năng tư vấn điều trị nghiện ma túy cơ bản

   1.1. Kỹ năng giao tiếp

   1.1.1. Khái niệm

   1.1.2. Biểu hiện

   1.2. Kỹ năng tạo lập mối quan hệ với người nghiện ma túy

   1.2.1. Khái niệm

   1.2.2. Biểu hiện

   1.3. Kỹ năng lắng nghe (bao gồm cả quan sát và chú ý)

   1.3.1. Khái niệm

   1.3.2. Biểu hiện

   1.4. Kỹ năng hỏi

   1.4.1. Khái niệm

   1.4.2. Biểu hiện

   1.5. Kỹ năng diễn đạt

   1.5.1. Khái niệm

   1.5.2. Biểu hiện

   1.6. Kỹ năng phản hồi cảm xúc

   1.6.1. Khái niệm

   1.6.2. Biểu hiện

   1.7. Kỹ năng tóm tắt (tóm lược)

   1.7.1. Khái niệm

   1.7.2. Biểu hiện

   1.8. Kỹ năng khơi gợi

   1.8.1. Khái niệm

   1.8.2. Biểu hiện

   1.9. Kỹ năng xử lý im lặng

   1.9.1. Khái niệm

   1.9.2. Biểu hiện

   2. Nhóm kỹ năng tư vấn điều trị nghiện chuyên sâu

   2.1. Kỹ năng tự tin vào năng lực bản thân

   2.1.1. Khái niệm

   2.1.2. Biểu hiện

   2.2. Kỹ năng khen ngợi

   2.2.1. Khái niệm

   2.2.2. Biểu hiện

   2.3. Kỹ năng chỉnh khung

   2.3.1. Khái niệm

   2.3.2. Biểu hiện

   2.4. Kỹ năng lựa theo sự phản kháng

   2.4.1. Khái niệm

   2.4.2. Biểu hiện

   2.5. Kỹ năng diễn giải

   2.5.1. Khái niệm

   2.5.2. Biểu hiện

   2.6. Kỹ năng giúp người nghiện ma túy trực diện với vấn đề (đối kháng)

   2.6.1. Khái niệm

   2.6.2. Biểu hiện.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn