Quy định về mục tiêu đào tạo trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về mục tiêu đào tạo trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về thời gian đào tạo chi tiết trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài khái quát chung về điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy? Quy định về chi tiết nội dung bài sử dụng các công cụ hỗ trợ trong điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?  

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về mục tiêu đào tạo trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục B Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mục tiêu đào tạo trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có được những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp sau:

   1. Kiến thức

   - Phân tích được khái niệm, mục đích, quy trình điều trị nghiện ma túy;

   - Liệt kê được các công cụ đánh giá và lập kế hoạch điều trị nghiện ma túy;

   - Phân tích được khái niệm, ý nghĩa và mục đích của tư vấn điều trị nghiện ma túy;

   - Liệt kê được những kỹ năng và kỹ thuật trong tư vấn điều trị nghiện ma túy;

   - Phân tích được quy trình tư vấn cá nhân, nhóm và gia đình trong điều trị nghiện ma túy.

   2. Kỹ năng

   - Thực hành và ứng dụng các công cụ đánh giá, lập kế hoạch, các kỹ năng tư vấn cơ bản trong điều trị nghiện cho cá nhân, nhóm và gia đình người nghiện ma túy;

   - Áp dụng những kỹ thuật trong tư vấn điều trị nghiện ma túy.

   3. Thái độ

   - Có thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp trong quá trình tư vấn điều trị nghiện ma túy, tôn trọng, chấp nhận, thấu cảm với người nghiện và gia đình họ trong quá trình hỗ trợ;

   - Tuân thủ quy định về nguyên tắc, đạo đức của người làm công tác tư vấn điều trị nghiện ma túy.

   Hình từ Internet

   Quy định về thời gian đào tạo chi tiết trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về thời gian đào tạo chi tiết trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   STT

   Tên mô đun/bài học

   Thời gian đào tạo

   Trên lớp

   Thực hành tại cơ sở

   1.

   Khái quát chung về điều trị nghiện ma túy

   0,5 ngày

   2.

   Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong điều trị nghiện ma túy

   1,5 ngày

   1,5 ngày

   3.

   Tổng quan về tư vấn điều trị nghiện ma túy

   1 ngày

   4.

   Quy trình tư vấn cá nhân trong điều trị nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   5.

   Các kỹ năng trong tư vấn điều trị nghiện ma túy

   1,5 ngày

   1,5 ngày

   6.

   Kỹ thuật giải quyết vấn đề và đặt mục tiêu trong trong tư vấn điều trị nghiện ma túy

   0,5 ngày

   1 ngày

   7.

   Liệu pháp nhận thức hành vi trong tư vấn dự phòng tái nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   8.

   Phỏng vấn tạo động lực trong tư vấn điều trị nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   9.

   Quản lý hành vi tích cực

   0,5 ngày

   0,5 ngày

   10.

   Mô hình MATRIX

   0,5 ngày

   0,5 ngày

   11.

   Tư vấn gia đình trong điều trị nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   12.

   Tư vấn nhóm trong điều trị nghiện ma túy

   1 ngày

   1 ngày

   Tổng số ngày

   10 ngày

   10 ngày

   Quy định về chi tiết nội dung bài khái quát chung về điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài khái quát chung về điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Nêu được khái niệm, các bước và kế hoạch điều trị nghiện ma túy;

   - Trình bày được tiêu chuẩn tiếp nhận điều trị nghiện ma túy;

   - Phân tích được các bệnh tâm thần và bệnh đồng diễn liên quan đến nghiện ma túy;

   - Chỉ ra được cơ chế tác động của ma túy đến cơ thể.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Khái niệm điều trị nghiện ma túy

   2. Các bước điều trị nghiện ma túy

   3. Kế hoạch điều trị cho người nghiện ma túy

   4. Tiêu chuẩn tiếp nhận điều trị nghiện ma túy

   5. Sức khỏe tâm thần và bệnh đồng diễn trong điều trị nghiện ma túy

   6. Dược học tâm lý về ma túy.

   Quy định về chi tiết nội dung bài sử dụng các công cụ hỗ trợ trong điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy?

   Tiểu mục C Mục 2 Chương II Khung chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chi tiết nội dung bài sử dụng các công cụ hỗ trợ trong điều trị nghiện ma túy trong chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn điều trị nghiện ma túy như sau:

   I. Mục tiêu

   Sau khi học xong người học có khả năng:

   - Giải thích được vai trò, cách thức sử dụng các công cụ hỗ trợ trong can thiệp cho người sử dụng ma túy trong điều trị nghiện ma túy;

   - Thực hành kỹ năng sử dụng được các bộ công cụ sàng lọc, đánh giá và theo dõi quá trình can thiệp với người sử dụng ma túy trong điều trị nghiện ma túy;

   - Đọc và ứng dụng kết quả các công cụ trong sàng lọc, theo dõi can thiệp với người sử dụng ma túy trong điều trị nghiện ma túy.

   II. Nội dung chi tiết

   1. Khái quát chung về các công cụ hỗ trợ

   1.1. Giới thiệu chung về các công cụ hỗ trợ

   1.2. Vai trò và cách thức áp dụng các công cụ hỗ trợ trong can thiệp cho người sử dụng ma túy trong điều trị nghiện ma túy

   1.3. Phân biệt giữa sàng lọc và chuẩn đoán

   2. Sử dụng công cụ sàng lọc ASSIST

   2.1. Tổng quan về ASSIST

   2.2. Cách quản lý bộ công cụ

   2.3. Cách sử dụng bộ công cụ

   2.3.1. Cách sử dụng chung

   2.3.2. Cách tính điểm/đọc kết quả khi sử dụng ASSIST

   2.4. Sự kết nối giữa sàng lọc nhanh và can thiệp ngắn

   2.4.1. Liên kết giữa sàng lọc và can thiệp ngắn (bao gồm khái niệm can thiệp ngắn)

   2.4.2. Các bước can thiệp ngắn của ASSIST

   3. Sử dụng công cụ phiếu đánh giá mức độ nghiện ma túy (ASI)

   3.1. Tổng quan về ASI

   3.2. Các hướng dẫn phỏng vấn sử dụng ASI

   3.2. Sử dụng kết quả phỏng vấn ASI

   4. Sử dụng công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng (SOCRATEs)

   4.1. Giới thiệu về công cụ

   4.2. Cách thức sử dụng công cụ

   5. Sử dụng công cụ sàng lọc sức khỏe tâm thần (MHF III)

   5.1. Giới thiệu về công cụ

   5.2. Cách thức sử dụng công cụ

   6. Bảng đánh giá chức năng tâm lý, xã hội của người nghiện ma túy (MGA F)

   6.1. Giới thiệu về công cụ

   6.2. Cách thức sử dụng công cụ.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn