Quy trình thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới đối với Viện khu vực

26/04/2022

Quy trình thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới đối với Viện khu vực được thực hiện như thế nào theo quy định mới?

  • Theo Điều 6 Thông tư 28/2019/TT-BYT (Có hiệu lực từ 10/12/2019) hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới thì nội dung này được quy định như sau:

   Viện khu vực:

   a) Đối với báo cáo định kỳ:

   - Tiếp nhận, phân tích, phản hồi thông tin, báo cáo của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh thuộc địa bàn phụ trách;

   - Thực hiện báo cáo sáu tháng, báo cáo năm về Cục Y tế dự phòng;

   b) Đối với báo cáo đột xuất: tiếp nhận, đánh giá, xác minh thông tin, báo cáo đột xuất từ tổ chức kiểm dịch y tế biên giới các tỉnh thuộc địa bàn phụ trách và báo cáo về Cục Y tế dự phòng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn