Sản xuất trang thiết bị thuộc loại C,D có được miễn tiền thuê đất không?

26/04/2022

Tôi làm việc tại công ty sản xuất thiết bị y tế, sắp tới công ty tôi có kế hoạch sản xuất thiết bị thuộc loại C, D. Cho hỏi sản xuất trang thiết bị này có được miễn tiền thuê đất không?

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì:

   1. Miễn, giảm tiền thuê đất của Nhà nước:

   a) Nhà đầu tư có dự án sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại B khi thuê đất của Nhà nước thì được áp dụng mức giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

   b) Nhà đầu tư có dự án sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động;

   c) Nhà đầu tư có dự án sản xuất trang thiết bị y tế được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

   Như vậy, đối với nhà đâu tư có dự án sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn