Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

26/04/2022

Tôi đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, được biết vừa có quy định về thi đua khen thưởng. Cho tôi hỏi số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng:

   - Đối với danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”: 05 bộ bản chính và 20 bộ bản photocopy;

   - Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 03 bộ bản chính và 03 bộ bản photocopy;

   - Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: 03 bộ bản chính;

   - Đối với hình thức khen thưởng Huân chương: 04 bộ bản chính.

   Riêng đối với tập thể được xét tặng; cá nhân thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được xét tặng hoặc truy tặng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”: 06 bộ bản chính.

   - Đối với hình thức khen thưởng Huy chương, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: 03 bộ bản chính;

   - Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: 01 bộ bản chính.

   Trên đây là quy định về số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn