Sửa đổi mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ từ ngày 20/06/2023? Giấy khám sức khỏe có giá trị sử dụng bao nhiêu tháng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/05/2023

Sửa đổi mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ từ ngày 20/06/2023? Giấy khám sức khỏe có giá trị sử dụng bao nhiêu tháng?- Câu hỏi của chị Ly (Khánh Hòa).

  • Sửa đổi mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ từ ngày 20/06/2023?

   Tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT có quy định về mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ như sau:

   Hồ sơ khám sức khỏe

   ...

   4. Đối với người được KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm:

   a) Sổ KSK định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.

   Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BYT có quy định việc sửa đổi mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ như sau:

   Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

   1. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 4 như sau:

   “a) Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.”

   Như vậy, từ ngày 20/06/2023, mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ sẽ sửa đổi. Cụ thể:

   Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ mói nhất được quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm Thông tư 09/2023/TT-BYT:

   Xem chi tiết Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ 2023 ban hành kèm Thông tư 09/2023/TT-BYT.

   Nội dung khám sức khỏe định kỳ đối với lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản được quy định như thế ?

   Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BYT có quy định về nội dung khám sức khỏe định kỳ như sau:

   Nội dung khám sức khỏe

   1. Đối với KSK cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Đối với KSK cho người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Đối với trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Sổ KSK định kỳ quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.

   Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.

   4. Đối với trường hợp KSK theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại mẫu giấy KSK của chuyên ngành đó.

   5. Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu: khám theo nội dung mà đối tượng KSK yêu cầu.

   Như vậy, nội dung khám sức khỏe định kỳ đối với lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản bao gồm:

   - Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn;

   - Khám bộ phận sinh dục ngoài;

   - Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường;

   - Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay);

   - Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay);

   - Sàng lọc ung thư cổ tử cung;

   - Sàng lọc ung thư vú;

   - Siêu âm tử cung-phần phụ.

   Sửa đổi mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ từ ngày 20/06/2023? Giấy khám sức khỏe có giá trị sử dụng bao nhiêu tháng? (Hình từ Internet)

   Giấy khám sức khỏe có giá trị sử dụng bao nhiêu tháng?

   Tại Điều 8 Thông tư 14/2013/TT-BYT có quy định về cấp Giấy khám sức khỏe như sau:

   Cấp Giấy khám sức khỏe

   1. Giấy KSK được cấp 01 (một) bản cho người được KSK. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp nhiều Giấy KSK thì cơ sở KSK thực hiện như sau:

   a) Tiến hành việc nhân bản (photocopy) Giấy KSK đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy KSK được nhân bản theo yêu cầu của người được KSK;

   b) Sau khi tiến hành việc nhân bản, thực hiện việc dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào Giấy KSK bản photocopy và đóng dấu theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

   2. Thời hạn trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ:

   a) Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK;

   b) Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

   3. Giá trị sử dụng của Giấy KSK, kết quả KSK định kỳ:

   a) Giấy KSK có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe; Đối với KSK cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì giá trị của Giấy KSK theo quy định của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà người lao động Việt Nam đến làm việc;

   b) Kết quả KSK định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.

   4. Trường hợp người được KSK có xét nghiệm HIV dương tính thì việc thông báo kết quả xét nghiệm này phải theo quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

   Như vậy, giấy khám sức khỏe có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe.

   Trường hợp người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì giá trị của giấy khám sức khỏe sẽ được quy định theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà người lao động Việt Nam đến làm việc.

   Lưu ý: Thông tư 09/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn