Thẩm quyền xử phạt của tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trong lĩnh vực y tế?

26/04/2022

Mình muốn hỏi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trong lĩnh vực y tế được quy định như thế nào?

  • Theo Khoản 2 Điều 111 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong đó, tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

   - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

   - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn