Thời gian kiểm tra chất lượng bệnh viện y học cổ truyền

Ngày hỏi:15/10/2019

Tôi vừa ký hợp đồng làm việc với bệnh viện y học cổ truyền, nhưng tôi thắc mắc đoàn thanh tra sẽ kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện y học cổ truyền khi nào?

  • Theo Điều 5 Quyết định 4602/QĐ-BYT năm 2019 quy định thời gian đoàn thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện y học cổ truyền như sau:

   - Các Bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự kiểm tra, đánh giá và hoàn thành trước ngày 31/10/2019.

   - Cơ quan quản lý, bệnh viện y học cổ truyền được phân công kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trong năm 2019 và sau khi bệnh viện y học cổ truyền hoàn thành tự kiểm tra, đánh giá

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn