Thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền

26/04/2022

Thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang rất quan tâm và tìm hiểu về lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Vì vậy mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp: Thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 093457****.

  • Thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền đã được quy định cụ thể tại Điều 37 Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền được quy định như sau:

   1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hoặc môi trường của hoạt chất hoặc chế phẩm do các quốc gia mà chế phẩm đang lưu hành hoặc Tổ chức Y tế thế giới gửi đến, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ lưu hành đối với chế phẩm và gửi văn bản yêu cầu chủ sở hữu số đăng ký lưu hành báo cáo giải trình.

   2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế.

   3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành, Bộ Y tế có trách nhiệm đánh giá yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường của hoạt chất hoặc chế phẩm.

   4. Trường hợp xác định hoạt chất hoặc chế phẩm không có yếu tố nguy cơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt đình chỉ lưu hành.

   5. Trường hợp xác định hoạt chất hoặc chế phẩm có yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường mà có thể khắc phục, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo đến chủ sở hữu số đăng ký lưu hành để thực hiện việc khắc phục theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

   6. Trường hợp xác định hoạt chất hoặc chế phẩm có yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường mà không thể khắc phục lỗi, tùy tính chất, mức độ của yếu tố nguy cơ, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi theo lô hoặc toàn bộ sản phẩm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Nghị định 91/2016/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn