Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày hỏi:10/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định ra sao?

  • Việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Bác sỹ, kỹ thuật viên tiến hành xét nghiệm theo nội dung tại phiếu yêu cầu xét nghiệm và tuân thủ quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng, ưu tiên thực hiện trước các xét nghiệm cấp cứu, chăm sóc cấp 1;

   - Quy trình, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phải được lãnh đạo bệnh viện phê duyệt và có sẵn ở nơi làm việc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn