Tiêm vắc xin phòng bệnh dại ở động vật

Ngày hỏi:04/01/2017

Tiêm vắc xin phòng bệnh dại ở động vật được quy định như thế nào? Tôi đang công tác tại một bệnh viên thú y tư nhân nên rất quan tâm tới vấn đề này nhưng chưa có nhiều điều kiện tìm hiểu. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Và cho tôi hỏi vấn đề này được quy định ở đâu? Tôi xin cảm ơn! Tùng Trần, An Giang.

  • Tiêm vắc xin phòng bệnh dại ở động vật được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 05/2007/NĐ-CP về việc phòng, chống bệnh dại ở động vật, theo đó:

   1. Tất cả chó, mèo trong diện tiêm phòng bắt buộc phải được tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định của cơ quan thú y.

   2. Vắc xin tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo phải có trong Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam và phải được bảo quản, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc của cơ quan thú y.

   3. Cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ vật nuôi có chó, mèo đã được tiêm phòng theo quy định. Chủ vật nuôi phải thanh toán các khoản chi phí tiêm phòng theo quy định của pháp luật về thú y.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêm vắc xin phòng bệnh dại ở động vật, được quy định tại Nghị định 05/2007/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn