Tiêu chuẩn hành nghề theo quy định pháp luật của bác sĩ đa khoa bao gồm những tiêu chuẩn nào?

Ngày hỏi:19/03/2018

Tiêu chuẩn hành nghề theo quy định pháp luật của bác sĩ đa khoa bao gồm những tiêu chuẩn nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Tuấn, công chức nhà nước đã về hưu, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tiêu chuẩn hành nghề theo quy định pháp luật của bác sĩ đa khoa bao gồm những tiêu chuẩn nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Nhưng tiêu chuẩn hành nghề theo quy định pháp luật của bác sĩ đa khoa được quy định tại Phần 2 Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2015 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa" do Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Tiêu chí 1. Hành nghề theo các quy định pháp lý của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia.

   - Tiêu chí 2. Tuân thủ quy định, quy tắc, văn hóa giao tiếp ứng xử của nơi làm việc.

   - Tiêu chí 3. Báo cáo các hành vi vi phạm trong chuyên môn, hành nghề với cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với những báo cáo đó.

   - Tiêu chí 4. Áp dụng cách tiếp cận dựa trên tính pháp lý và đạo đức trong việc sử dụng thích hợp các nguồn lực chăm sóc y tế.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về những tiêu chuẩn hành nghề theo quy định pháp luật của bác sĩ đa khoa. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2015.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn